środa, 25 maja 2016

Projekotwanie balaski z Winylu na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu gminie prócz kilku wypadków.

Konstrukcja balaski PVC na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na to ani informowania tego faktu gminie z wyjątkiem kilku wypadków.

Ogrodzenia z plastiku na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie przewyższające poziomu 2,2 m wznoszone pośrodku dwoma sąsiednimi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych i wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balustrady z PCV na plot i furtkę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu winno zawierać rodzaj ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego montażu a także proponowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych i jeśli jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do budowy plotki PCV na ogrodzenie i bramę sztachetowa potrzebne są pomocne uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce zjazdu.

Budowę ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie przedtem protestu. Protest może powstać w sytuacji, kiedy projektowane ogrodzenie PCV na plot i furtę ze sztachet jest niekompatybilne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej szosy. W przypadku kiedy projektowane balaski plastikowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie rozpoczęcia prac przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku chęci postawienia ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz