środa, 27 kwietnia 2016

Chociaż głazy sztachety te pochodzą z różnych czasów i powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bliźniaczo podobne, tak iż czasami mało wprawnym ślipiem z trudem je odróżnić.

Aczkolwiek kamienie sztachety te pochodzą z odmiennych epok i powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bardzo podobne, tak że niekiedy mało wprawnym ślepiem trudno je rozróżnić.

Własną karierę w ogrodzeniach zawdzięczają naturalnym kolorystykom, banalnej obróbce a także stosunkowo niskiej odpłatności. Występują w wielu rejonach Polski – piaskowiec najprościej odszukać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach oraz Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej oraz także w Górach Świętokrzyskich. Ów artykuł ogrodzeniowy wydobywa się techniką odkrywkową w kamieniołomach, po czym drobi bądź od razu ociosuje, rozparcelowuje na solidnych paletach, oplątuje drucianą siatką oraz przekazuje do miejsca budowy ogrodzenia plastykowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetek. Używany na ogrodzenia piaskowiec to nic innego jak połączony spoiwem piasek, jakiego ziarna nie przewyższają 2mm średnicy. Kiedy spoiwem jest np. krzemionka, nazywamy go krzemionkowym (kwarcyt), jak związki wapnia -wapnistym. Nie licząc podstawy zlepiających występują tam również różne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim modyfikuje się odcień głazów na plot plastykowe na ogrodzenie i bramę sztachetowa, przybierają one wtenczas wielorakie kolory czerwieni, brązu oraz zieleni. W przyrodzie złożone są w warstwy o różnej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak sporych złóż kroi się najogromniejsze bloki, wykorzystywane później np. w rzeźbiarstwie. Wydobyte bloki skalne wolno też siekać na sześciany o regularnych zarysach, stosowane potem w budownictwie (również na ogrodzenia). Można też je dzielić przy asyście specjalistycznych klinów i dłut na małe, nieregularnych obrysów kawałeczki. Służą do układania powierzchni ścieżek a także konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowomodne sztachety z Winylu używa się także wapienie - skały aluwialne, powstałe spośród nazbieranych na dnie mórz i jezior pozostałości organizmów żywych, najczęściej muszli małż a także ślimaków.

Zazwyczaj są w większym stopniu miękkie niż piaskowce, a przez to łatwiejsze w obróbce, lecz dodatkowo mniej wytrzymałe. Wapienie pochodzące z dawnych epok geologicznych są twardsze, można je nawet polerować rekomendowane na ogrodzenie PVCBogatynia na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek. Nadają się jednak po największej części do wykorzystywania w środku budynku, ponieważ poddawane działaniu warunków atmosferycznych prędko matowieją. Wapienie wolno zastosować do konstrukcji murków ogrodzeniowych, na ścieżki oraz dojazdy, do aranżacji ogrodów skalnych. Na Lubelszczyźnie korzysta się z nich też do budowy domów. Na powierzchnie ścieżek ogrodowych najakuratniej nadają się piaskowce krzemionkowe, gdyż są odporniejsze na ścieranie aniżeli np. Wapienie.

W zależności od kształtu ogrodu a także własnych upodobań kształt kamiennych tafli może być urozmaicony – od łamanych, nierównych, aż po pionowo przyciętych prostokątów ewentualnie kwadratów. Murki oraz ogrodzenie z plastyku na plot i bramę ze sztachetek unosi się z skał różnorodnego układu, złożonych na kamiennym czy też betonowym fundamencie. Jeśli płot powstaje spośród kawałków o nieproporcjonalnych obrysach, powinno się je trafnie łączyć tzn. tak, iżby forma każdego następnego scalał się z poprzedzającym. Ażeby takie ogrodzenie było stabilne jego grubość winna równać się 50-70 cm. Większe szpary w środku wolno dopełniać zaprawą cementową oraz gruzem. Ogrodzenie Poznań z bloczków kamiennych o przyciętych równych bokach muruje się równie jak z cegły względnie pustaków. Piaskowce a także wapienie zdołamy wykorzystać też do budowy schodów, kominków ogrodowych i innych elementów tzw. małej architektury. Piaskowce wykorzystywane do konstrukcji ogrodzenia Poznań należą do kamieni mało wytrzymałych na działanie elementów atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca i niskich temperatur szybko niszczeją oraz nabierają ciemnego koloru. Łatwo porastają też mchem i wodorostami. Można temu zapobiec pokrywając pokrywę ogrodzenia czy też rzeźb specjalistycznymi impregnatami. Nie usiłujmy ścierać zanieczyszczeń z nawierzchni ogrodzenia ostrymi urządzeniami np. drucianą szczotką, bo na kamieniu mogą zostać mocne rysy. Sprofilowane jednostki sprzątają kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeśli nie mamy możliwości mechanicznego polerowania ogrodzenia z piaskowca spróbujmy umyć go wodą z detergentem przy pomocy szczotki ryżowej. Jeśli jednak potrzebujemy, aby głazy na ogrodzeniu błyskawicznie wyglądały na stare, nie możemy ich niczym chronić ani czyścić.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz